Języki

ANGIELSKI OD PODSTAW 13 – can

Mniej więcej od 6 części tego cyklu zajmujemy się angielskimi czasownikami. Pisałam dla Was już o be oraz have got. Były to dwa przykłady angielskich czasowników, które ja lubię nazywać niezwykłymi, ponieważ posiadają one cechy charakterystyczne nietypowe dla większości angielskich czasowników.

Do tej niezwykłej grupy należą również czasowniki modalne. Dzisiaj chciałam zająć się pierwszym z nich. Będzie to czasownik can, który oznacza móc oraz umieć, potrafić.

Gdy rozmawialiśmy o czasowniku be, należało utrwalić sobie jego trzy formy: am, are, is. Czasownik have got występował w dwóch wariantach – have got oraz has got. Czasownik can jest z nich wszystkich najprzyjemniejszy, ponieważ ma tylko jedną formę – can:

Liczba pojedyncza:

  1. I can – Ja mogę / umiem
  2. You can
  3. He /she / it can

Liczba mnoga:

  1. We can
  2. You can
  3. They can

Czy może być coś prostszego? Naturalnie, zdania z czasownikiem can będą również zawierały drugi czasownik, informujący nas o tym, co możemy lub umiemy. Na przykład:

I can cook. – Ja umiem gotować.

You can swim. – Ty potrafisz pływać.

He can drive a car. – On potrafi prowadzić samochód.

She can speak Spanish. – Ona potrafi mówić po hiszpańsku.

We can clean. – My potrafimy sprzątać.

You can sing. – Wy potraficie śpiewać.

They can dance. – Oni potrafią tańczyć.

Uwaga! Z can nie używamy żadnego to! Od czasu do czasu słyszę lub widzę zdania I can to go. Nie jest to forma poprawna.

Zdania przeczące

Podobnie, jak w przypadku be i have got, do utworzenia zdania przeczącego będzie nam potrzebne tylko nie, czyli not. I jak zwykle będzie ono stało po czasowniku. Jest jednak jedno ale! W przypadku czasownika can, jeśli używamy wersji nieskróconej, formę can oraz not piszemy łącznie – cannot:

I cannot cook. – Nie umiem gotować.

You cannot swim. – Nie umiesz pływać.

He cannot drive a car. – On nie umie prowadzić samochodu.

Naturalnie, najczęściej sięgamy po skróty. Aby skrócić formę cannot, należy do formy can dodać ‚t.

cannot –> can’t

She can’t speak Spanish. – Ona nie umie mówić po hiszpańsku.

We can’t clean. – My nie umiemy sprzątać.

You can’t sing. – Wy nie potraficie śpiewać.

They can’t dance. – Oni nie potrafią tańczyć.

Jestem przekonana, że ten czasownik nie sprawi Wam żadnego kłopotu. Jest to naprawdę przyjemne zagadnienie. W przyszłym tygodniu zajmiemy się tworzeniem pytań, odpowiedzi oraz przysłówkami stopnia. Innymi słowy, nauczymy się mówić, jak dobrze coś potrafimy wykonać.

Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie lub zostawcie komentarz. Możecie również zgłosić się na moje bezpłatne konsultacje w sobotę i poćwiczyć to zagadnienie razem ze mną.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn