Języki

Jest zimno vs. jest stół

Dzisiaj piszę o zagadnieniu, z którym mamy wielki problem. Naprawdę niewielu znam Polaków, którzy nie popełniają w tym miejscu błędu. Mam nadzieję, że poniższe wyjaśnienie trochę Wam pomoże.

Język polski obfituje w konstrukcje, które nie zawierają wyraźnego podmiotu, lub przestawiają jego miejsce w zdaniu. Na przykład:

Jest zimno.

Jest ciemno.

Jest fajnie.

W kuchni jest stół.

Jest kanapa w salonie.

Pierwsze trzy przykłady zawierają tylko czasownik i przysłówek. Podmiotu brak. Kolejne dwa przykłady zawierają podmiot, jest on jednak przesunięty do środka lub na koniec zdania.

Jesteśmy w stanie tworzyć takie zdania po polsku, bo pozwala nam na to nasza składnia. Często akcentujemy pewne elementy naszej wypowiedzi, bo tego wymaga kontekst. Na przykład:

A: Co jest w kuchni?

B: W kuchni jest stół.

W tym wypadku akcentujemy w kuchni, rozpoczynając od niego zdanie, bo kuchni dotyczyło pytanie osoby A.

A: Nie ma kanapy?

B: Jest kanapa w salonie.

Ten przykład skupia sie na tym, że faktycznie, kanapę mamy, ale w salonie (a nie na przykład w sypialni).

Język polski jest więc bardzo elastyczny. Możemy w nim prawie dowolnie przestawiać elementy, w celu stworzenia najbardziej optymalnego komunikatu.

Szyk zdania w języku angielskim jest dużo mniej plastyczny. Praktycznie nie występują w nim zdania, które nie zawiarają podmiotu. A jeśli nawet nie ma podmiotu, to na pewno jest coś, co go zastępuje.

Należy więc pamiętać, że nie zaczynamy po angielsku zdania od Is. Od Is możemy jedynie zacząć pytanie:

Is he ok?

Is Kasia in London?

Na pewno nie powiemy:

Is cold.

Is late.

Nie powiemy też:

In the kitchen is a table.

Are trees in the garden.

In the garden are trees.

In the kitchen, in the garden to informacja o miejscu, nie podmiot. Nie możemy użyć czasownika is lub are bez podmiotu przed nim.

Tego typu zdania dzielimy na dwa rodzaje:

  1. Zdania o tym, jak jest
  2. Zdania o tym, co lub kto jest (się znajduje, istnieje, występuje)

KIEDY MÓWIMY O TYM, JAK JEST

Kiedy mówimy o tym, jak jest, używamy zastępczego podmiotu IT:

It is cold. – Jest zimno.

It is dark. – Jest ciemno.

It is early. – Jest wcześnie.

It is not late. – Nie jest późno.

Is it dark? – Czy jest ciemno?

KIEDY MÓWIMY O TYM, CO LUB KTO JEST

Kiedy mówimy o tym, kto lub co jest, znajduje się, istnieje, występuje, używamy zastępczo słówka there. jest to tzw. konstrukcja there is, there are:

There is a table in the kitchen. – Jest stół w kuchni.

In the kitchen, there is a table. – W kuchni jest stół.

There are trees in the garden. – Są drzewa w ogrodzie.

In the garden, there are trees. – W ogrodzie są drzewa.

There is a man on the roof. – Jest mężczyzna na dachu. / Na dachu jest mężczyzna.

There is too much hatred in the world. – Na świecie jest za dużo nienawiści.

Spróbujcie zapamiętać ten prosty podział.

JAK JEST – IT IS

CO / KTO JEST – THERE IS, THERE ARE

Jeśli chcielibyście poćwiczyć to zagadnienie, albo macie jakiekolwiek pytania, zachęcam do kontaktu. Możecie do mnie napisać albo zgłosić się na bezpłatne konsultacje.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn