Języki

Zmęczony vs. męczący

Myślę, że zgodzicie się ze mną kiedy powiem, że interesujący, wkurzający, męczący, to często używane słowa. Tak samo, jak wkurzony, zainteresowany, czy zmęczony. Polskie imiesłowy przymiotnikowe – te na -ny, -ty (zmęczony, umyty) oraz te na -ący, -ąca, -ące – są nam w komunikacji potrzebne non stop!

Z mojego wieloletniego doświadczenia wynika, że większość z Was ma ogromny problem z tworzeniem tych form. A są one, moim zdaniem, jednym z najłatwiejszych zagadnień gramatyki angielskiej!

MĘCZĄCY

Zarówno dla formy męczący, jak i dla formy zmęczony, bazą jest czasownik męczyć, czyli tire. Tire to jego forma podstawowa, która odpowiada polskiemu bezokolicznikowi.

Aby stworzyć imiesłów, kończący się po polsku na -ący, -ąca, -ące, należy dodać do formy podstawowej czasownika końcówkę -ing. I tyle! Spójrz na przykłady:

tire (męczyć) –> tiring (męczący)

interest (interesować) –> interesting (interesujący)

annoy (denerwować) –> annoying (denerwujący)

bore (nudzić) –> boring (nudny, nudzący)

Przypominam, że przy dodawaniu końcówki -ing do czasownika, kończącego się na -e, -e musimy najpierw usunąć (na przykład: tire – tiring). Natomiast jeśli czasownik kończy się na -ie, końcówkę taką musimy zamienić na -y, i dopiero wówczas dodać -ing (na przykład: tie – tying). Jest jeszcze kwestia podwajania ostatniej spółgłoski (na przykład: stop – stopping), ale ten temat omówię obszernie jutro.

ZMĘCZONY

Aby utworzyć formę imiesłowu, kończącego się w języku polskim na -ny lub -ty, musimy wziąć pod uwagę podział angielskich czasowników na regularne i nieregularne.

Jeśli pragniemy utworzyć taką formę od czasownika regularnego, dodajemy do niego końcówkę -ed.

tire (męczyć) –> tired (zmęczony)

interest (interesować) –> interested (zainteresowany)

annoy (denerwować) –> annoyed (zdenerwowany)

bore (nudzić) –> bored (znudzony)

 

I znowu musimy zwrócić uwagę na pewne modyfikacje. Mianowicie: jeśli nasz czasownik kończy się na -y po spółgłosce, przed dodaniem końcówki -ed musimy zamienić -y na -i (study – studied); jeśli nasz czasownik kończy się na -e, dodajemy tylko -d (dance – danced); ponownie pojawia się kwestia podwajania ostatniej spółgłoski (plan – planned), ale o tym jutro.

Jeśli chcemy utworzyć taką formę od czasownika nieregularnego, musimy po prostu sięgnąć do tabelki czasowników nieregularnych, i skorzystać z formy z III kolumny (tzw. Past Participle). Przykłady:

buy (kupować) – bought (kupowany / kupiony)

break (łamać, psuć) – broken (złamany, zepsuty)

 

Wiedząc, jak stosować te reguły możemy śmiało tworzyć zdania takie, jak:

I am tired. – Jestem zmęczona.

You are really annoying! – Jesteś naprawdę denerwujący!

That film was so boring. – Tamten film był tak nudny.

Tak, wiem. Na początku napisałam, że to wszystko jest bardzo proste, a potem dorzuciłam sto dwadzieścia modyfikacji. Prawda jest taka, że Wy wiecie jak dodawać końcówki -ed czy -ing, ponieważ uczycie się innych konstrukcji, które tego wymagają (Past Simple, Present Continuous). Największy problem polega na tym, że albo nie wiecie, że można tych form używać niezależnie od czasów Continuous czy Past Simple itd, albo wiecie, ale końcówki Wam się mylą, i mówicie, że film był znudzony albo książka była zainteresowana.

Jeśli macie problem z zapamiętaniem, która końcówka jest dla którego imiesłowu, zapamiętajcie jedną parę, którą już dobrze kojarzycie, i potem używajcie jej jako szablonu. Na przykład:

TIRED   VS   TIRING

Zazwyczaj polecam tę parę, ponieważ wszyscy znacie słowo TIRED – ZMĘCZONY, i łatwo zastosować je do szablonu.

Jeśli będziecie mieć wątpliwości w związku z innym czasownikiem, warto po prostu przypomnieć sobie ten szablon.

Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, piszcie do mnie. Ponadto, przygotowałam dla Was ćwiczenie. Jeśli chcecie je wykonać i dostać ode mnie jego weryfikację, zapiszcie się na newsletter i napiszcie do mnie maila na kontakt@domilingua.com.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn