Języki

ANGIELSKI OD PODSTAW 11 – have got, część 2

W ubiegłym tygodniu zarysowałam Wam mniej więcej mój podział na czasowniki zwykłe i niezwykłe, oraz pokazałam formy czasownika have got. Dzisiaj przyjrzymy się temu, w jaki sposób skracamy twierdzenia z tym czasownikiem. Poznacie również sposoby tworzenia przeczeń i pytań.

Jak pamiętacie, czasownik have got używa dwóch form: has got (dla 3 osoby liczby pojedynczej) oraz have got (we wszystkich innych przypadkach). Zdania twierdzące wyglądają więc tak:

I have got blue eyes. – Ja mam niebieskie oczy.

He has got blue eyes.  – On ma niebieskie oczy.

Jak już wiecie, zdania te zazwyczaj są skracane. Nie musicie ich skracać, ale większość użytkowników języka angielskiego to robi. Aby stworzyć skrót, należy z pierwszego członu (have, has) wyrzucić początek (-ha), a resztę przykleić do osoby za pomocą apostrofu:

I’ve got blue eyes. (wymowa skrótu: ajf)

He’s got blue eyes. (wymowa skrótu: his)

Skracaniu podlega więc tylko pierwszy człon czasownika. Drugi (got) pozostaje nienaruszony. Naturalnie, skrót ‚ve będzie używany w każdej osobie, w której zazwyczaj występuje forma have.

Zdania przeczące

Podobnie jak w przypadku czasownika be, który również był czasownikiem niezwykłym, aby stworzyć przeczenie wystarczy jedynie dodać słowo not. Zazwyczaj stawiamy je po czasowniku. Have got jest czasownikiem dwuczłonowym. Not stawiamy między pierwszym a drugim członem:

I have not got blue eyes. – Ja nie mam niebieskich oczu.

He has not got blue eyes. – On nie ma niebieskich oczu.

Uwaga! W przypadku powyższych zdań przeczących, należy zawsze używać skrótów. Ja pokazałam Wam wersję pełną, abyście widzieli, co się tam wydarzyło. Nikt jednak nigdy nie używa takich długich zdań. O ile w przypadkach innych czasowników i konstrukcji używanie skrótów nie jest konieczne, w tym wypadku tak.

Aby stworzyć skróty zdań przeczących, należy do pierwszego członu (have, has) dodać skrócone słowo not:

have + not = haven’t

has + not = hasn’t

Przykłady:

I haven’t got blue eyes. – Ja nie mam niebieskich oczu.

He hasn’t got blue eyes. – On nie ma niebieskich oczu.

Zdania pytające i odpowiedzi

Podobnie jak w przypadku czasownika be, który również jest czasownikiem niezwykłym, aby stworzyć pytanie należy zastosować inwersję, czyli zmianę szyku:

Have you got blue eyes? – Czy ty masz niebieskie oczy?

Has he got blue eyes? – Czy on ma niebieskie oczy?

Inwersji podlega więc zaimek osobowy oraz pierwszy człon czasownika have got. A oto odpowiedzi:

Have you got blue eyes? Yes, I have. / No, I haven’t.

Has he got blue eyes? Yes, he has. / No, he hasn’t.

W przyszłym tygodniu zajmiemy się różnicą między have got i have. Jeśli macie jakiekolwiek pytania na temat czasownika have got, śmiało piszcie do mnie lub zostawcie komentarz pod postem.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn