Języki

ANGIELSKI OD PODSTAW 10 – have got

Ostatnio dopięliśmy temat czasownika be. Jeśli macie jakieś pytania na ten temat, piszcie 🙂 Albo dzwońcie na Skype w sobotę między 12:00 a 14:00.

Dzisiaj zajmiemy się drugim niezwykłym czasownikiem w języku angielskim. Wybrałam czasownik have got, który oznacza mieć. Zanim jednak do niego przejdziemy, chciałabym wyjaśnić, co mam na myśli pisząc zwykły / niezwykły. Jeśli zaglądaliście  już do mojej sekcji e-booki i materiały, być może natrafiliście na czerwonego e-booka. Jest on właśnie poświęcony podziałowi, który wprowadzam, aby ułatwić Wam zrozumienie budowania zdań w języku angielskim.

Ci z Was, którzy uczyli się kiedykolwiek języka angielskiego, pewnie napotkali tabelkę czasowników nieregularnych. Jest to tabelka, którą można znaleźć w prawie każdym podręczniku do angielskiego.

To prawda, w języku angielskim czasowniki dzielimy na regularne i nieregularne. Podział ten jest jednak odczuwalny dopiero wówczas, gdy zaczynamy uczyć się rozmawiać o przeszłości lub przyszłości. Na poziomie zdań teraźniejszych jest on kompletnie nieodczuwalny i nieistotny.

Ja na moich zajęciach wprowadzam jeszcze jeden podział czasowników angielskich – na zwykłe i niezwykłe. Jest to naprawdę niezwykle pomocne. Ten podział jest istotny już na samym początku nauki.

Dlaczego jest to ważne?

Ponieważ zupełnie inaczej traktujemy czasownik zwykłe, a inaczej niezwykłe. Zacznijmy od tego, że czasowników niezwykłych jest malutko. Należą do tej grupy przede wszystkim czasowniki modalne (np. can, should, must) oraz be, have got.  Grupa ta jest malutka, a wszystko inne należy mentalnie wrzucić do worka pod tytułem czasowniki zwykłe.

My zaczęliśmy naszą naukę od czasownika be, który jest zdecydowanie czasownikiem niezwykłym. Świadczy o tym fakt, że aby stworzyć z nim zdanie należy znać reguły jego dotyczące. W przypadku be były to następujące kwestie:

  1. musieliśmy zapamiętać trzy formy (am, are, is), oraz to, z jaką osobą się łączą;
  2. aby stworzyć zdanie przeczące, należało dodać (po czasowniku!) słowo not (czyli nie);
  3. aby stworzyć zdanie pytające, należało zastosować zjawisko inwersji (zamienić kolejność osoby i czasownika, czyli zacząć od czasownika, a potem dodać osobę).

Reguły 2 i 3 będą dotyczyły wszystkich czasowników niezwykłych. Reguła 1 zależy od czasownika (czasownik have got ma dwie formy do zapamiętania; czasowniki modalne mają tylko jedną).

Natomiast czasowniki zwykłe (cook, wash, go, do, dive, watch, etc.) będą stosowały zupełnie inne zasady. Po pierwsze, nie mają one swoich właśnych wbudowanych zasad używania. Żeby stworzyć z nimi zdanie twierdzące, należy to zrobić za pomocą wybranego czasu (Present Simple lub Present Continuous). Co za tym idzie, robiąc zdanie przeczące nie można po prostu przykleić do nich not, np: I cook not. Wielu z Was tak mówi, jest to jednak błąd. Podobnie jak zdanie I not cook. Jeśli chcemy powiedzieć Ja nie gotuję, musimy wybrać albo I don’t cook albo I’m not cooking.

Podobnie dzieje się w przypadku zdań pytających. Nie możemy po prostu zastosować inwersji i powiedzieć Cook you? Musimy zdecydować się na jakiś czas: Do you cook? Are you cooking?

Mam więc nadzieję, że teraz rozumiecie, dlaczego ten podział jest bardzo ważny. Nieuświadomienie ;sobie go powoduje popełnianie błędów.

Have got

Have got jest więc drugim czasownikiem niezwykłym, który chcę Wam pokazać. Dzisiaj skupimy się na jego formach w zdaniach twierdzących. Oto one:

Liczba pojedyncza:

  1. I have got – Ja mam
  2. You have got – Ty masz
  3. He / she / it has got – On / ona / ono, to ma

Liczba mnoga:

  1. We have got – My mamy
  2. You have got – Wy macie
  3. They have got – Oni / one mają

Jak widzicie, mamy dwie formy do zapamiętania: have got oraz has got. Has got używane jest z trzecią osobą liczby pojedynczej. Have got w pozostałych przypadkach.

Przykłady:

I have got blue eyes. – Mam niebieskie oczy.

You have got brown hair. – Ty masz brązowe włosy.

He has got a fast car. – On ma szybkie auto.

She has got a long dress. – Ona ma długą sukienkę.

We have got money. – My mamy pieniędze

You have got time. – Wy macie czas.

They have got a child. – Oni mają dziecko.

Za tydzień pokażę Wam, jak skracać te zdania. Jeśli chcielibyście poćwiczyć budowanie zdań z have got, albo porozmawiać ze mną o podziale czasowników, który wprowadziłam, zapraszam do zostawiania komentarzy albo udziału w bezpłatnych konsultacjach.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn